COMMUNICATIE EN ADVIES

ANALYSE - NIEUWSGERICHT - SCHERP - ISSUE

ADVIES

Trusted Media staat opdrachtgevers bij met communicatie-adviezen als het er om kan gaan spannen. 'Het moet ergens over gaan.' Dat doen we op permanente basis of per project. In crisissituaties staan wij beslissers binnen een organisatie met raad en daad bij. We maken communicatieplannen, waarin we kansen en risico's vastleggen. Faciliteren media-contacten. We houden de vinger aan de pols. 

MEDIA-TOETS

Voordat het mediageweld losbarst, is het verstandig om uw plannen vooraf te laten toetsen door Trusted Media. Wij adviseren op het moment dat inhoud en vorm nog kunnen worden aangepast. Dat noemen wij de preventieve mediatoets. U wordt professioneel voorbereid op dat wat gaat komen in de media. Het helpt u bij de voorbereiding, omdat we een inschatting maken van de effecten van uw boodschap.

WORKSHOP

Trusted Media geeft workshops over het gebruik van de eigen mediakanalen en de snelle veranderingen bij de traditionele media. Hoe gaan organisaties en bedrijven daarmee om? Afhankelijk van het aantal deelnemers (maximaal 12) wordt het tweede dagdeel gebruikt om praktische cases te behandelen. Daarnaast organiseren we kortere workshops voor grotere groepen deelnemers. Afhankelijk van de wensen en doelen. Lees HIER.

COACHING

Trusted Media coacht bedrijven en ondernemers, die een mediaprofiel hebben of willen opbouwen. De coaching bestaat uit achtergrondgesprekken en trainingen ter voorbereiding op media-optredens, inclusief videotraining.