Persbericht: CITY al na half jaar omarmd door Amsterdam

Persbericht: CITY al na half jaar omarmd door Amsterdam

  • 44% van de Amsterdammers die CITY ontvangen, leest iedere editie;
  • Ruim driekwart van de lezers gaat ‘regelmatig’ of ‘soms’ op basis van CITY naar de winkel voor een aankoop
  • CITY scoort significant positief onder jongere doelgroep (18-44 jaar) in Amsterdam
  • Nieuws en advertenties worden goed gelezen, resp. 81% en 60%.

 

AMSTERDAM – Huis-aan-blad  CITY, dat in juni van het afgelopen jaar is gelanceerd door uitgeverij HAH Retail, blijkt in razendsnel tempo te zijn ingeburgerd in de hoofdstad. Lezersonderzoek van het Amsterdamse bureau Djem Insight Studio, dat begin november van dit jaar is gehouden onder 400 geënquêteerden, leert dat CITY in sneltreinvaart een stevige positie heeft verworven in het Amsterdamse medialandschap.

44% van de geënquêteerden zegt City elke week te lezen, terwijl ook de vernieuwende formule van CITY wordt gewaardeerd. Meer dan 80% leest de CITY-verhalen en columns. 60% van het CITY-publiek leest bovendien ook de gegroepeerde advertenties.
Vooral opmerkelijk is dat de jongere doelgroep (18-44 jaar) zich extra voelt aangesproken door de CITY-formule (lifestyle en lokaal nieuws) van redactie en advertenties. CITY wijkt met de vlotte lifestyle-aanpak af van de traditionele stijl van bestaande huis-aan-huisbladen.

Onder de geënquêteerden bleek geen wanklank over de verschijningsvorm van CITY en de huis-aan-huis-verspreiding, ondanks bezwaren van enkele politieke partijen in de Amsterdamse gemeenteraad. Meer dan de helft van de ondervraagden stelt een half jaar na de eerste verschijning in juni 2018 het juist ‘zeer’ op prijs dat City wekelijks wordt bezorgd.

Driekwart van de ondervraagden zegt de advertenties wekelijks te lezen in CITY. Zij zijn ook vaste lezers van de reclamefolders. Zij zien het onafhankelijke magazine CITY als een goed antwoord op de foldermaatregel van de gemeente Amsterdam. Volgens een grote meerderheid van de lezers voorzien de reclamefolders in een duidelijke behoefte. Ze worden ‘verstrooiend’, ‘informatief’ en ‘functioneel’ genoemd.

Ruim 75% van de lezers van City die de advertenties bekijkt, gaat ook naar de winkels om aankopen te doen op basis van de aanbiedingen in de krant.

EINDE PERSBERICHT